...
Najczęściej zadawane pytania

FAQ


Średnie zużycie prądu w wyniku korzystania z klimatyzacji, jest uzależnione od dwóch zasadniczych czynników – mocy urządzenia oraz średniego czasu pracy urządzenia (ilości godzin pracy w ciągu dnia). Moc klimatyzatora jest dostosowywana przede wszystkim do powierzchni pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowane urządzenie. 

Stosując uproszczoną kalkulację, przyjmuje się, że na każde 10 m2 powierzchni powinien przypadać 1 kW mocy chłodniczej klimatyzatora. Wedle tych założeń, np. model o mocy chłodniczej 3,5 kW będzie potrzebny do schłodzenia pokoju o powierzchni 35 m2. Na podstawie tych danych, można  wstępnie oszacować średnie dobowe zużycie prądu. Ponadto znając cenę za 1 kWh, można także przekalkulować średni dzienny koszt użytkowania wybranego klimatyzatora.

Dokonując obliczeń należy jednak uwzględnić fakt, że klimatyzacja w rzeczywistości pobiera kilkakrotnie mniej energii, niż wynosi moc chłodnicza. Informują o tym współczynniki SEER I SCOP, określające sprawność energetyczną urządzenia w trybie chłodzenia i grzania.

W przypadku klimatyzacji z funkcją ogrzewania, moc grzewcza jest wyższa niż moc chłodnicza. Można zatem wstępnie oszacować, że klimatyzacja o mocy chłodniczej 3,5 kW posiada moc grzewczą w wysokości 4 kW. Przyjmując ten przelicznik, pobór prądu w trybie ogrzewania będzie ok. 4 razy niższy niż moc grzewcza i może wynosić ok. 1,1 kW. Warto jednak pamiętać, że wszystkie użyte dane są wartościami podanymi w przybliżeniu.  

Zużycie prądu klimatyzacji: jak szukać oszczędności? 

Chcąc oszacować średni miesięczny koszt ogrzewania pomieszczenia klimatyzacją, podobnie jak w przypadku chłodzenia, należy zsumować ilość godzin pracy urządzenia i pomnożyć przez koszt 1 kWh w obowiązującej klienta taryfie.

Średnie zużycie prądu uzależnione jest również od wybranego modelu klimatyzatora. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele wariantów posiadających funkcję oszczędności energii. Przy zakupie urządzenia danego producenta, do każdego modelu dołączona jest specjalna karta katalogowa, zawierająca podstawowe dane techniczne – w tym również informację o zużyciu prądu. Urządzenia dostępne są w klasie energetycznej od G do A – w obrębie tej klasy utworzone zostały trzy dodatkowe warianty: A+, A++ oraz A+++. Najlepszą wydajnością przy najmniejszym zużyciu prądu szczycą się klimatyzatory sklasyfikowane jako A++ i A+++. 

Dobór mocy klimatyzatora do powierzchni względem czynników zewnętrznych

Odpowiedni dobór mocy klimatyzatora stanowi podstawę funkcjonalnej i wydajnie działającej klimatyzacji w domu, mieszkaniu czy w biurze. Zarówno w przestrzeni domowej, jak i miejscu pracy, poprawny dobór mocy klimatyzatora do wybranego pomieszczenia odbywa się według poniższych kryteriów:

Powierzchnia pomieszczenia


Moc chłodnicza klimatyzatora w stosunku do metrażu pomieszczenia, obliczana jest na podstawie wzoru:

m2 (powierzchnia pomieszczenia) x 100 = W (moc chłodnicza klimatyzatora)


Przykład: 20 m2  x 100 = 2 kW – to oznacza, że dla wnętrza o powierzchni 20 m2 niezbędne jest zamontowanie klimatyzacji o mocy ok, 2 kW. Warto jednak pamiętać, że podany wzór dotyczy jedynie pomieszczeń o standardowej wysokości, tzn. 2,5- 2,8 m.

Natomiast w przypadku pomieszczeń o wysokości powyżej 2,8 m, stosuje się odmienny wzór: 

m3 (kubatura pomieszczenia) x 40 = W (moc chłodnicza klimatyzatora)


Przykład: dla pomieszczenia o metrażu 20 m2 i wysokości 3 m (dla kubatury 60 m3), niezbędne jest zamontowanie klimatyzacji o mocy ok. 2,5 kW.

Nasłonecznienie


Dostosowując moc klimatyzatora do wnętrza, należy wziąć pod uwagę fakt, iż okna również przepuszczają promienie słoneczne. Chcąc ograniczyć generowanie ciepła, wówczas do obliczonej wcześniej mocy klimatyzatora należy dodać od 5% do nawet 25 %. Ponadto analizując nasłonecznianie danego pomieszczenia, warto wziąć pod uwagę także usytuowanie przeszkleń względem kierunków oraz rodzaj osłon okiennych (zewnętrznych lub wewnętrznych).

Liczba osób przebywających w danym wnętrzu


Ten czynnik warto zastosować w przypadku pomieszczeń, w których stale przebywa określona liczba osób. Najlepiej sprawdza się w lokalach biurowych lub użytkowych, a także w mieszkaniach o stałej liczbie lokatorów oraz domach jednorodzinnych. Wówczas na każdą osobę, która znajduje się w pomieszczeniu z klimatyzacją, należy dodać 4% do mocy obliczonej wcześniej na podstawie powierzchni wnętrza.

Ilość urządzeń generujących ciepło (lodówka, telewizor, komputer itp.)


Chcąc, aby klimatyzacja w kuchni, biurze czy salonie charakteryzowała się satysfakcjonującą wydajnością, należy do obliczonej wcześniej mocy chłodniczej urządzenia, dodać odpowiednią wartość procentową. W przypadku kuchni, w której znajduje się wiele sprzętów generujących ciepło, należy dodać od 10% do 20 %. Natomiast do salonu czy pokoju z komputerem, zaleca się dodawanie ok. 10% więcej mocy chłodniczej.

Klimatyzacja domowa i jej rodzaje (split, multisplit, kasetonowe, kanałowe)

Wybór klimatyzacji domowej niejednokrotnie stanowi spore wyzwanie. Najczęściej uwarunkowany jest on budową urządzenia oraz rozwiązaniami montażowymi. Biorąc pod uwagę te kryteria, można wyróżnić następujące rodzaje klimatyzacji: 

Klimatyzacja typu split – jedno z najczęściej wybieranych urządzeń klimatyzacyjnych. Jego budowa składa się z dwóch jednostek – wewnętrznej i zewnętrznej, połączonych ze sobą linią chłodniczą. To rozwiązanie umożliwia swobodny przepływ czynnika chłodniczego. Dodatkowo obydwa urządzenia połączone są instalacją elektryczną, odpowiadającą za właściwą komunikację jednostek.

Klimatyzacja multi-split – jest to typ urządzeń klimatyzacyjnych zbudowanych w ten sam sposób, co klimatyzatory typu split. Różnią się jedynie możliwością podłączenia zestawu wielu niezależnych jednostek wewnętrznych, a tym samym chłodzenia nawet kilku pomieszczeń jednocześnie. To rozwiązanie, które z uwagi na obecność wyłącznie pojedynczej jednostki zewnętrznej, umożliwia zaoszczędzenie przestrzeni montażowej oraz ograniczenie nadmiernego zużycia energii elektrycznej.  W dłuższej perspektywie przynosi ono jego użytkownikom sporo korzyści.

Klimatyzacja kasetonowa – są to urządzenia typu split, które składają się z dwóch jednostek – zewnętrznej w postaci skraplacza i wewnętrznej w formie parownika.  Klimatyzatory kasetonowe najczęściej montowane są w przestrzeniach biurowych oraz lokalach użytkowych. Rzadziej stosuje się je w mieszkaniach czy domach jednorodzinnych z uwagi na fakt, że ten rodzaj instalacji wymaga posiadania odpowiedniego miejsca montażowego. Bowiem kasetę, czyli jednostkę wewnętrzną, instaluje się głównie na podwieszanym suficie, ok. 30 cm. Ten rodzaj klimatyzatorów posiada funkcję chłodzenia, ogrzewania oraz podobnie jak inne modele – oczyszczania powietrza we wnętrzach, po uprzednim wyposażeniu ich w odpowiedni filtr.

Klimatyzacja kanałowa –  to rozwiązanie jest połączeniem systemu kanałów, które rozprowadzone są wewnątrz całego budynku. Instalacja przechodzi przez ściany, a często również przez strop. Kanały mogą mieć prostokątny lub okrągły kształt. Klimatyzacja kanałowa wyposażona jest w jedną jednostkę zewnętrzną oraz jedną wewnętrzną. To właśnie z jednostki wewnętrznej rozprowadzane są kanały do poszczególnych pomieszczeń. Montaż tego typu klimatyzacji jest dużo bardziej skomplikowany i wiąże się m.in. z wykonaniem specjalnych przepustów.

Czy klimatyzację można zamontować w mieszkaniu? Czy potrzebuję zgody administracji?

Planując montaż klimatyzacji, w której jednostka zewnętrzna instalowana jest na elewacji budynku, należy spełnić szereg obowiązujących wymogów. Wszystko dlatego, iż zgodnie z ustawą o własności, elewacja uznawana jest za tzw. nieruchomość wspólną. Za pomocą tego terminu definiowana jest część budynku, która nie należy do wyłącznego użytku któregokolwiek z lokatorów i nie jest niezbędna do korzystania z mieszkań. Zapis ten oznacza, że do wykonania montażu klimatyzacji niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. Najczęściej wydawane jest ono przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej.

Przestrzenie, które są najczęściej akceptowalne do montażu klimatyzacji to m.in.: posadzki, loggi lub przestrzeń na wysokości balustrady. Można jednak uniknąć wymogu uzyskania pozwolenia spółdzielni mieszkaniowej, decydując się na montaż klimatyzacji na balkonie. Bowiem wnęka balkonowa stanowi integralną część lokalu, ale nie zalicza się do nieruchomości wspólnej. Zatem zgoda na umiejscowienie agregatu na tym obszarze nie jest wymagana.

Do najprostszych metod montażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora, należy odpowiednie usytuowanie go na posadzce balkonu. Stabilność konstrukcji gwarantują właściwie wypoziomowane, gumowe podkłady antywibracyjne. 

 

Montaż klimatyzacji na elewacji – dopuszczalny poziom hałasu 

Przepisy regulujące kwestie akustyki w pomieszczeniach, podają dopuszczalny poziom dźwięku przenikającego do wnętrza, emitowanego z klimatyzatorów z jednostką zewnętrzną umieszczoną na elewacji budynku. 

W ciągu dnia, czyli w godzinach od 6:00 do 22:00, w pomieszczeniach mieszkalnych dopuszczalny hałas nie może przekraczać 40 dB(A). Natomiast podczas umownej ciszy nocnej, czyli w godzinach od 22:00 do 06:00, natężenie dźwięku nie może być wyższe niż 30 dB(A). Najnowsze klimatyzatory dostępne obecnie na rynku, posiadają  poziom głośności zgodny z obowiązującymi normami.  
Ile wynosi gwarancja na klimatyzator?

Zgodnie z polityką przyjętą przez generalnych importerów i dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych, gwarancja na klimatyzator wynosi zwykle od 3 do 7   lat. Jest to zależne od producenta oraz szacowane według warunków danego dystrybutora, które zostały zawarte w karcie gwarancyjnej.

Marki oferujące klimatyzatory na polskim rynku posiadają przedstawicielstwo w postaci autoryzowanego dystrybutora. Pomimo, iż gwarantem jest sam producent, to instalator musi posiadać niezbędny certyfikat autoryzacji, wydany przez wspomnianego wcześniej producenta. Jest to warunek konieczny do zachowania pełnego okresu gwarancyjnego. Gwarancji jakości udzielić może zarówno sprzedawca urządzenia chłodzącego, jak i jego wytwórca. Najczęściej udzielana jest przez wytwórcę, a sprzedawca pełni rolę pośrednika w przekazaniu dokumentów gwarancyjnych kupującemu.

Zachowanie prawa do pełnej gwarancji na klimatyzator, wiąże się z przestrzeganiem przez kupującego kilku podstawowych warunków, dotyczących prawidłowego użytkowania sprzętu. Aby zachować pełny okres gwarancyjny, który w zależności od producenta może wynosić nawet 7 lat, instalacja klimatyzacji musi zostać wykonana przez autoryzowanego instalatora. Oznacza to, że podmiot wykonujący usługę zobowiązany jest, aby posiadać certyfikat autoryzacyjny, nadany przez producenta danego klimatyzatora. 

W przypadku napraw wykonywanych w okresie trwania gwarancji – eliminacja usterek czy awarii jest bezpłatna tylko wtedy, gdy przeprowadza ją certyfikowany serwisant. Warto pamiętać, że podejmowanie samodzielnych działań naprawczych może wiązać się z utratą gwarancji producenta. 

Natomiast chcąc zachować pełny okres gwarancyjny, niezwykle istotne jest wykonywanie także cyklicznych przeglądów konserwacyjnych. Zalecenia dotyczące częstotliwości serwisów mogą różnić się w zależności od rodzaju klimatyzatora oraz jego eksploatacji. Wszystkie informacje o warunkach gwarancji, dostępne są w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu, a także na stronie internetowej konkretnego producenta.

Na jakim etapie budowy domu powinniśmy zlecić montaż klimatyzacji

Montaż systemu klimatyzacji w nowo powstającym domu powinien być uwzględniony jak najwcześniej – najlepiej już na etapie planowania całej inwestycji. To pozwoli na stworzenie dokładnego planu budowy klimatyzacji, z zachowaniem funkcjonalności oraz estetyki wewnątrz budynku, a także znacznie ułatwi i przyspieszy późniejszy montaż.

Zlecenie montażu klimatyzacji natomiast powinno odbyć się na etapie stanu surowego zamkniętego. Zatem powinien to być stan budowy domu, już po osadzeniu okien i drzwi, ale jeszcze przed położeniem tynków. Kolejność jest bardzo istotna, gdyż montaż klimatyzacji w nieotynkowanym budynku pozwala na dokładne i estetyczne zakrycie instalacji freonowej.  Ponadto jest to odpowiedni czas, aby podjąć ostateczną decyzję dotyczącą konkretnego modelu klimatyzatora.

Montaż klimatyzacji w domu. O czym warto pamiętać?

Ważne jest, aby rozpoczęcie prac montażowych klimatyzacji odbyło się przed instalacją rurociągów chłodniczych, które łączą jednostki wewnętrzne i zewnętrzne systemu klimatyzacji. Wszystko dlatego, że rozmiary jednostek różnią się nie tylko parametrami technicznymi i funkcjami, ale także grubością rur chłodniczych. Zatem istotne jest, aby rury były ułożone w sposób zapewniający właściwe działanie całej instalacji. Z tego powodu wykonanie tego działania na etapie stanu surowego zamkniętego jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku gotowych wnętrz, w których wymagane będzie uwzględnienie również dodatkowych przeszkód technicznych. 

Ponadto w trakcie montażu urządzeń wewnętrznych klimatyzacji, niezwykle istotne jest także prawidłowe umieszczenie odpływu skroplin z jednostki wewnętrznej. Instalacja powinna być wykonana w sposób staranny i precyzyjny, aby skropliny mogły swobodnie spływać do odpływu kanalizacyjnego lub bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Instalacja odpływu skroplin powinna być również właściwie zasyfonowana. Umożliwia to skuteczne blokowanie nieprzyjemnego zapachu przed wydobywaniem się na zewnątrz. 

Czy klimatyzator jest głośnym urządzeniem?

W trakcie pracy klimatyzatora wytwarza się jednostajny szum, którego źródłem są wentylator, sprężarka i zawór rozprężny. W celu określenia poziomu głośności klimatyzatorów, producenci najczęściej używają dwóch wartości – ciśnienie akustyczne i moc akustyczna. I chociaż obie wartości wyrażane są w tej samej jednostce  – decybelach (dB), to jednak ich parametry istotnie się różnią. Podstawowa rozbieżność polega na tym, że poziom ciśnienia akustycznego jest mierzalny (można do wykonać sonometrem), natomiast poziomu mocy akustycznej nie można zmierzyć bezpośrednio.

Na pomiar danych parametrów akustycznych bezpośredni wpływ ma wiele czynników. Należą do nich np. warunki otoczenia zainstalowanego urządzenia czy odległości ścian wewnętrznych od elementów wirujących. Wiarygodne dane są uzyskiwane m.in poprzez poddanie urządzenia klimatyzacyjnego testom w komorze akustycznej, zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi (model box).

Głośność klimatyzatora a przyjęte normy

Zgodnie z przyjętymi normami, każdy klimatyzator będący w sprzedaży posiada informację o emitowanym nasileniu dźwięku, mierzonym w odległości 1 m od urządzenia. Chcąc jak najbardziej ograniczyć szum generowany przez urządzenie klimatyzacyjne, przed zakupem warto zwrócić szczególną uwagę na dane umieszczone na etykiecie energetycznej, lub tzw. karcie produktu. Znaleźć tam można informację o poziomie głośności danego klimatyzatora, który został zmierzony i zweryfikowany przez producenta. Wspomnijmy, że w sytuacji, gdy dochodzi do zatarcia łożysk silnika lub wentylatora, zaburzenia przepływu powietrza czy wadliwego połączenia elementów, hałas mechaniczny może ulec natężeniu.

Przepisy regulujące kwestie akustyki w pomieszczeniach, podają dopuszczalny poziom dźwięku przenikającego do wnętrza, emitowanego z różnych źródeł. Pomiary poziomu głośności klimatyzatora powinny być dokonywane przy zamkniętych oknach i drzwiach, z wyeliminowaniem także pozostałych źródeł dźwięku. W ciągu dnia, czyli w godzinach od 6:00 do 22:00, w pomieszczeniach mieszkalnych dopuszczalny hałas nie może przekraczać 40 dB(A). Natomiast podczas umownej ciszy nocnej, czyli w godzinach od 22:00 do 06:00, natężenie dźwięku nie może być wyższe niż 30 dB(A). Najnowsze klimatyzatory dostępne obecnie na rynku, posiadają  poziom głośności zgodny z obowiązującymi normami.  Czy klimatyzator należy serwisować? Dlaczego?

Serwisowanie klimatyzacji jest niezwykle istotnym aspektem w kontekście dbania o prawidłowe funkcjonowanie i długą żywotność urządzenia. Jest także warunkiem koniecznym do utrzymania pełnego okresu gwarancyjnego na zakupiony klimatyzator. Ponadto regularnie wykonywany serwis posiada ogromny wpływ na kwestię samopoczucia domowników czy pracowników. Jest to związane z dwiema głównymi przyczynami, warunkującymi konieczność dbania o klimatyzację: 

Instalacja klimatyzacyjna, posiada zamontowane filtry, których zadaniem jest przesiewanie i gromadzenie unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń. Jeśli nie będą one regularnie czyszczone i dezynfekowane, może okazać się to niebezpieczne dla zdrowia osób korzystających z klimatyzatora. Jest on wówczas doskonałym środowiskiem do rozwoju pleśni, grzybów, wirusów i bakterii, które w efekcie trafiają do powietrza, którym oddychają użytkownicy urządzenia. 

Serwisowanie zwiększa wydajność klimatyzatora oraz korzystnie wpływa na jego sprawność techniczną. Zależy ona m.in. od stanu czystości wymiennika jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej, na którym gromadzą się liczne zanieczyszczenia. Chcąc zachować urządzenie w jak najlepszej kondycji, warto zadbać także o czystość turbiny wentylatora oraz układu odprowadzania skroplin. Bowiem zanieczyszczony układ skroplin sprawia, że nieprzyjemne zapachy mogą wydobywać się na zewnątrz. Z tego powodu należy czyścić go regularnie, stosując profesjonalne detergenty. 

Regularne serwisowanie klimatyzatora to podstawa

Brak czynności serwisowych wpływa negatywnie także na różnego typu podzespoły urządzenia. Dodatkowo można zauważyć odczuwalny, często nawet kilkudziesięcioprocentowy, spadek wydajności pracy klimatyzatora. To skutkuje niskim komfortem funkcjonowania w klimatyzowanym pomieszczeniu i podwyższonymi rachunkami za energię. Serwisowanie klimatyzacji jest również bardzo istotne ze względu na unoszące się w powietrzu liczne alergeny.

Specjaliści zalecają przeprowadzenie serwisu klimatyzatora domowego minimum raz w roku. Szczegółowe informacje na temat częstotliwości wykonywania usługi konserwacji, uwzględnione są w karcie produktu. W przypadku klimatyzatorów instalowanych np. w pomieszczeniach biurowych, obowiązek regularnego serwisu i dbałości o sprzęt  jest dodatkowo regulowany przez Rozporządzenie z 26 września 1997r, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   

Na jakiej zasadzie działa klimatyzacja?

Działanie klimatyzacji jest nieskomplikowanym procesem, który polega na dostosowywaniu temperatury, wilgotności, czystości i dystrybucji powietrza. Rozpoczyna się on w momencie, gdy w części chłodzącej w parowniku, następuje odparowanie czynnika chłodniczego przy wykorzystaniu ciepła z pomieszczenia. Następnie czynnik chłodniczy w postaci pary przepływa do sprężarki, gdzie na skutek procesu sprężania, wzrasta jego ciśnienie oraz temperatura.

Wówczas gorąca para jest kierowana do skraplacza, w którym ochładza się i skrapla. Następnie już jako ciecz przepływa rurami do zaworu rozprężnego. W tym miejscu następuje zmniejszenie temperatury i ciśnienia cieczy. 

W dalszym procesie odbywa się ponowne pobranie ciepła przez czynnik chłodniczy i wówczas dochodzi do powtórzenia całego cyklu od samego początku. Jednocześnie pozwala to na utrzymanie najbardziej optymalnej temperatury wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia.

Działanie klimatyzacji – najważniejsze funkcje

Warto dodać, że cały proces klimatyzacji pomieszczenia pozytywnie wpływa na układ oddechowy, gdyż klimatyzator oczyszcza powietrze ze szkodliwych substancji za pomocą filtrów, w które zostało wyposażone urządzenie. Oprócz chłodzenia i oczyszczania, do pozostałych funkcji klimatyzatora należy:

ogrzewanie – ta funkcja, dzięki wbudowanej w urządzenie pompie ciepła, pozwala przez cały rok cieszyć się stałą temperaturą, bez względu na zmieniające się warunki atmosferyczne.

osuszanie – przy zastosowaniu klimatyzatorów w pomieszczeniu, można osiągnąć wilgotność powietrza na poziomie od 40% do 60%. Właściwy poziom wilgotności hamuje rozmnażanie się zanieczyszczeń i pleśni wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia. 

Nowoczesne czynniki chłodnicze. Czy klimatyzację trzeba „nabijać”?

Czynnik chłodniczy to związek chemiczny lub połączenie kilku różnych związków, odpowiadające za proces chłodzenia w klimatyzacji. Oznacza to, że czynnik chłodniczy bierze udział w wymianie ciepła pomiędzy urządzeniem, a otoczeniem. Do nowoczesnych i najczęściej stosowanych czynników chłodniczych zalicza się:  

Czynnik chłodniczy R290 –  węglowodór, który występuje w postaci naturalnej jako składnik gazu ziemnego (czysty propan). Współczynnik GWP (Global Warming Potential) dla tego czynnika wynosi 3. To oznacza, że uwolnienie do atmosfery 1 kg czynnika chłodniczego R290 spowoduje uwolnienie 3 kg dwutlenku węgla. To sprawia, że nie powoduje on zniszczeń w warstwie ozonowej. Wpływ R290 na globalne ocieplenie jest określany jako znikomy, w porównaniu z czynnikiem chłodzącym starej generacji –  R404A. W tym przypadku współczynnik GWP R404A wynosił aż 4000.

Czynnik chłodniczy R410A – syntetyczna mieszanina czynników R32 i R125. Do głównych zalet czynnika należy jego niepalność oraz nietoksyczność. Wskaźnik GWP tego czynnika chłodzącego wynosi 2088. Mimo to R410a był przez długi czas wykorzystywany do produkcji urządzeń chłodzących. Obecnie w przypadku produkcji klimatyzatorów nowej generacji, stosowane są jego zamienniki.

Czynnik chłodniczy R32 – najczęściej stosowany jako zamiennik czynnika chłodniczego R410a. Bowiem współczynnik GWP jest o 1/3 niższy od R410a. Może być ładowany zarówno w stanie ciekłym, jak i gazowym. Czynnik chłodniczy R32 jest bezpieczny nie tylko dla środowiska, ale ze względu na niski stopień palności, także dla życia i zdrowia człowieka.

Czy klimatyzację trzeba „dobijać”? 

W poprawnie zamontowanej i sprawnie działającej klimatyzacji, nigdy nie powinna zachodzić potrzeba uzupełniania czynnika, czyli tzw. „dobijania” klimatyzacji.  Bowiem substancja ta, podobnie jak w przypadku lodówki, nie ulega zużyciu. Klimatyzator zatem może posłużyć użytkownikowi przez wiele lat, bez żadnych ubytków freonu. 

Chcąc zapobiegać wyciekowi czynnika chłodniczego, należy zadbać o poprawny montaż urządzenia oraz całkowitą szczelność układu chłodniczego. Jeśli jednak w trakcie eksploatacji użytkownik dostrzeże tego rodzaju niepożądane zjawisko, należy bezzwłocznie dokonać naprawy nieszczelności przez serwisanta.

Funkcje dodatkowe klimatyzacji (osuszanie, jonizacja, sterylizacja UV-C)

Każdy typ klimatyzacji wyposażony jest w standardowy system, który reguluje jej pracę, czyli chłodzenie, grzanie, osuszanie itp. Ponadto domowa klimatyzacja może także informować o temperaturze panującej w pomieszczeniu lub potrzebie wymiany filtrów w klimatyzatorze. c Jednak na tym nie kończą się wszystkie dostępne możliwości nowoczesnej klimatyzacji. To urządzenie może być bowiem wyposażone w wiele dodatkowych i niezwykle przydatnych dla użytkownika funkcji. Należy do nich m.in.: 

Jonizacja powietrza – dzięki temu procesowi w krótkim czasie wytwarzana jest wysoka ilości ujemnych jonów, które niezwykle korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie użytkownika klimatyzacji. Poprawiają one procesy myślowe i zwiększają zdolność koncentracji. Ponadto obniżają uczucie bólu oraz wspomagają łatwiejszy i szybszy proces gojenia ran. Dodatkowo świeże powietrze korzystnie wpływa na zdrowie oraz układ oddechowy, nawilżając go i ułatwiając oddychanie.

Sterylizacja UV-Clampa LED UV-C zamontowana w klimatyzatorach zapewnia wysoki poziom skuteczności hamowania bakterii, wirusów i grzybów, za pomocą naświetlania promieniowaniem UV-C. Krótkofalowe strumienie światła przepływające przez klimatyzator, skutecznie zabijają od 5% do 34% mikroorganizmów, znajdujących się wewnątrz urządzenia. Na początkowym etapie zasysane powietrze jest oczyszczane przez zestaw standardowych filtrów, a następnie poddawane napromieniowaniu lampą UV-C.

Osuszanie powietrza – funkcja związana jest z bezpośrednim działaniem klimatyzatora oraz samym zjawiskiem chłodzenia. W trakcie pracy, klimatyzator usuwa znajdującą się w powietrzu wilgoć, gdyż powietrze przechodzi poniżej punktu rosy. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, np. łazienki, kuchni czy pralni. Osuszanie powietrza jest zalecane także w sytuacjach, gdy wilgotność powietrza w domu lub lokalu pracowniczym przekracza 60%.

Czy mogę samodzielnie serwisować, czyścić lub naprawiać klimatyzator?

Wszystkie typy dostępnych na rynku i najczęściej stosowanych urządzeń klimatyzacyjnych, wymagają okresowych przeglądów i bieżącego czyszczenia. Serwisowanie powinno odbywać się ok. 2 razy w roku. Do przeprowadzenia serwisu lub naprawy urządzenia, niezbędne są uprawnienia (FGAZ), autoryzacja producenta oraz odpowiednie kompetencje. Z tego powodu, czynności te  należy powierzyć profesjonalnym instalatorom. Jest to o tyle istotne, gdyż samodzielne działania naprawcze mogą skutkować utratą gwarancji.

We własnym zakresie można natomiast dokonać czyszczenia filtrów oraz usuwania zabrudzeń z zewnętrznych części klimatyzatora. Filtry jednorazowe z reguły powinny być wymieniane co 3 miesiące, ale częstotliwość ta zależy od indywidualnych zaleceń producenta, a także ilości pyłków i kurzu, gromadzącego się w danym pomieszczeniu – np. w domu, mieszkaniu czy biurze.

Jak można samemu czyścić klimatyzator?

Wymiana filtrów nie powinna stanowić dla użytkownika klimatyzacji większych problemów, gdyż dostęp do nich jest łatwy i szybki. Zwykle filtr umiejscowiony jest pod panelem czołowym. Wówczas wystarczy go otworzyć i wymienić zużyty filtr na nowy. W przypadku filtrów wielokrotnego użytku, najlepiej oczyszczać je przy użyciu odkurzacza lub ciepłej wody bez detergentów. Dobrze wyposażone modele klimatyzatorów sygnalizują konieczność wymiany filtra, za pomocą komunikatu pojawiającego się na wyświetlaczu urządzenia.

Samodzielnie można wykonać także czyszczenie zewnętrznego panelu klimatyzatora. W tym procesie niezwykle istotne jest, aby nie używać przy tym środków chemicznych. Wyjątkiem jest taca skroplin, zwana również ociekową. Do jej czyszczenia użytkownik może zastosować środki bakteriobójcze i gorącą wodę. Natomiast w przypadku widocznych zabrudzeń, które znajdują się przy wlocie i wylocie powietrza, należy usunąć je wyłącznie przy pomocy suchej ściereczki. 

Chcąc utrzymać długą żywotność oraz sprawne funkcjonowanie klimatyzatora, warto zadbać o jego cykliczne serwisowanie. Powinno się ono odbywać ok. 2 razy w ciągu roku – zarówno przed sezonem letnim, jak i po jego zakończeniu. Zatem najbardziej optymalny będzie przełom  marca i kwietnia oraz września i października. 

W trakcie usługi konserwacji klimatyzatora, serwisant dokonuje sprawdzenia stanów: 

 • parownika,
 • sterowników,
 • połączeń układów,
 • przewodów i instalacji,
 • filtrów – w przypadku produktów wielokrotnego użytku, filtry nie są wymieniane, lecz czyszczone. Sam proces wymiany może zostać wykonany w domowych warunkach i powinien odbywać się co ok. 3 miesiące.

Sam proces czyszczenia klimatyzacji wykonywany przez serwisantów, najczęściej składa się z kilku etapów. Najczęściej sprowadza się do czyszczenia obudowy klimatyzatora (jednostki wewnętrznej i zewnętrznej), lameli wylotu powietrza, a także całego wnętrza urządzenia wraz z poddaniem go dezynfekcji. Ponadto w trakcie serwisu najczęściej wykonywane jest także czyszczenie i wymiana filtrów oraz odgrzybianie klimatyzacji. Czyszczone są również skraplacze.

Nieregularne serwisowanie klimatyzatora – do czego może prowadzić?

Zaniedbanie konieczności serwisowania klimatyzatora może grozić ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia użytkowników, z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Dodatkowo zanieczyszczenia gromadzące się wewnątrz urządzenia sprawiają, że spada jego wydajność i rosną koszty zużycia energii elektrycznej. Ponadto nieserwisowana klimatyzacja pracuje dużo głośniej i wydziela nieprzyjemny zapach, wywołany grzybami lub rozwijającą się wewnątrz pleśnią. Chcąc zapewnić naszemu klimatyzatorowi długą żywotność, należy pamiętać o jego regularnym serwisowaniu – co najmniej 2 razy w roku. 


Skropliny to efekt wykraplania się wilgoci w wymienniku ciepła. Kondensat wydobywa się z jednostki wewnętrznej podczas chłodzenia. Natomiast w przypadku korzystania z urządzenia w funkcji grzania, skropliny uwalniane są bezpośrednio z jednostki zewnętrznej. 

Skropliny najczęściej odprowadzane są do kanalizacji lub do zbiornika na zewnątrz budynku. Objętość kondensatu wzrasta w miarę zwiększającej się wilgotności i temperatury w danym pomieszczeniu. Zgromadzona wilgoć zbiera się na tackach umieszczonych pod wymiennikiem. Stamtąd może zostać usunięta za pomocą dwóch sposobów:

 1. grawitacyjne odprowadzanie skroplin – samoczynny spływ kondensatu w dół dzięki sile grawitacji,
 2. odprowadzanie skroplin za pomocą pompki – przepompowanie kondensatu specjalistyczną instalacją wyposażoną w pompkę skroplin. 

Odprowadzenie skroplin przy użyciu siły grawitacji polega na poprowadzeniu instalacji w dół pod odpowiednim kątem, dzięki czemu woda wypływa samoistnie. Optymalny kąt spadku względem płaszczyzny podłogi wynosi od jednego do dwóch stopni – uwzględniając przelicznik na jeden metr bieżący. Jest to rozwiązanie wskazane zwłaszcza w przypadkach niewielkich systemów klimatyzacyjnych, w których klimatyzator i miejsce odpływu skroplin znajdują się w niewielkiej odległości. Dotyczy to z reguły naściennych klimatyzatorów typu split i multisplit. 

Wydobywanie się skroplin z dużych instalacji klimatyzacyjnych

Duże instalacje klimatyzacyjne wymagają z kolei zastosowania metody wykorzystującej pompkę do skroplin. Jest to urządzenie składające się z modułu z pływakiem, modułu sterującego oraz samej pompki. Pomimo niewielkich gabarytów, sprzęt potrafi odprowadzać wodę nawet do 10 m powyżej poziomu, na którym się znajduje. Pompka do skroplin poddaje wodę ciśnieniu, które zmusza ją do pokonania oporu i działania grawitacji. Jest to szczególnie pomocne rozwiązanie w sytuacjach, gdy wodę trzeba wypompować w górę lub poziomo. Wówczas ujściem dla wypompowanych skroplin może być pion instalacji kanalizacyjnej, jak również grunt zewnętrzny.

Na jaką temperaturę najlepiej ustawić klimatyzator?

W trakcie użytkowania klimatyzacji, warto korzystać z zaleceń ekspertów, które dotyczą utrzymania prawidłowej temperatury wewnątrz klimatyzowanego wnętrza – np. w domu, mieszkaniu czy w biurze. Zdaniem specjalistów, różnica pomiędzy temperaturą w środku, a na zewnątrz pomieszczenia, nie powinna przekraczać 6°C. Zatem, gdy na zewnątrz termometr wskazuje 26°C, temperatura w pomieszczeniu z klimatyzatorem nie powinna być niższa niż 20°C. 

Aby móc właściwie kontrolować poziom temperatur, warto umieścić termometry w najzimniejszym i najcieplejszym pomieszczeniu w domu. Należy także pamiętać, że w sezonie letnim, czyli okresie, w którym najczęściej używane jest urządzenie klimatyzacyjne, najbardziej optymalny i bezpieczny dla zdrowia przedział temperatur, oscyluje w granicach od 21°C do 25°C.

Ustawiając temperaturę klimatyzatora pamiętaj o zdrowiu

Przedział temperaturowy, który obowiązuje w pozostałych porach roku, często bywa uzależniony od rodzaju pomieszczenia, w którym znajduje się klimatyzacja. Eksperci zalecają, aby temperatura w salonie mieściła się w granicach 20-22°C, w sypialni 16-18°C, w kuchni 16-18°C, a w łazience 22-24°C. 

Warto pamiętać, że znaczne obniżenie temperatury klimatyzacji, w celu osiągnięcia szybszego efektu chłodzenia, nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Ustawienie termostatu na zdecydowanie niższych poziomach, powoduje nadmierne zużycie energii, a także może przyczyniać się do pogorszenia stanu zdrowia, w wyniku przeziębienia lub bólu gardła. Ponadto, chłodne powietrze powinno równomiernie rozchodzić się po całym pomieszczeniu. Najkorzystniej jest wówczas, gdy nawiew skierowany jest w stronę sufitu lub ściany. Odradza się ustawianie nawiewu bezpośrednio w stronę osób przebywających w pomieszczeniu.

Jaka jest różnica pomiędzy klimatyzatorem inwerterowym a konwencjonalnym (ON/OFF)?

Dostępne obecnie na rynku klimatyzatory, a dokładniej zamontowane w nich sprężarki, wykonywane są za pomocą dwóch technologii – konwencjonalnej, czyli tzw. ON/OFF oraz Inverter. Różnica między urządzeniami konwencjonalnymi, a tymi, które zostały wykonane za pomocą technologii inwerterowej, polega przede wszystkim na możliwości płynnej regulacji pracy sprężarki oraz łatwym dostosowaniu jej do aktualnego zapotrzebowania na moc chłodniczą bądź grzewczą. 

Sprężarka konwencjonalna typu ON/OFF, pracuje mocą nominalną lub jest całkowicie wyłączona. Sprężarka inwerterowa dostosowuje swoją pracę do zapotrzebowania chłodniczego lub grzewczego oraz w zależności od potrzeb – pracuje w zakresie mocy podanej w szczegółowej specyfikacji produktu.

Klimatyzator inwerterowy a konwencjonalny (ON/OFF). Pozostałe różnice pomiędzy nimi

Pozostałe różnice między klimatyzatorem inwerterowym, a klimatyzacją konwencjonalną, polegają na nieznacznych zmianach w zakresie funkcjonowania każdego z urządzeń. Do głównych różnic zaliczyć można ponadto: 

 • wrażliwość na spadki napięcia – klimatyzatory konwencjonalne są znacznie bardziej odporne na awarie sieci;
 • utrzymanie właściwego poziomu temperatury – klimatyzatory inwerterowe pozwalają dokładniej określić temperaturę w danym pomieszczeniu i utrzymać równowagę pomiędzy jej spadkami;
 • poziom hałasu – klimatyzacja inverterowa należy do najcichszych z dostępnych na rynku; 
 • stopień zużycia energii elektrycznej – pod tym względem klimatyzatory inwerterowe przewyższają klimatyzatory konwencjonalne;
 • szybkość chłodzenia – urządzenia z inwerterem szybciej chłodzą i ogrzewają pomieszczenie;
 • żywotność – systemu konwencjonalne zużywają się znacznie szybciej niż inwerterowe
Call Now Button
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.